Dokažite zabludu “Madâkhilah”!

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta vi kažete o onima koji u Njemačkoj i u drugim zemljama Selefije nazivaju »Madkhalijjah« ili »Madâkhilah«, optužuju ih da prouzrokuju podjelu ummeta, da samo tvrde da su Selefije i da jedino znaju ogovarati i kritikovati?

Odgovor: Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah su sljedbenici Muhammada . Oni slijede Qur’ân i Sunnah Allâhovoga poslanika  u `Aqîdi, manhadžu, politici, ponašanju i svim drugim stvarima u životu. Oni slijede dokaze i ne uvode stvari u vjeru. Na osnovu ovoga – upozoravanja Allâhovog poslanika  i Selefa protiv sljedbenika novotarija – se oni čvrsto drže ovog manhadža. Onaj ko im se suprotstavlja i naziva ih “Džâmijjah” ili “Madâkhilah” je u zabludi, jer se bori protiv Sunneta i manhadža Selefa. Oni se moraju bojati Allâha i prestati koristiti ova drska imena. Trebaju se bojati Allâha i govoriti samo istinu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

»O vjernici, bojte se Allâha i govorite samo Istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti… A onaj ko se Allâhu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.« (33:70-71)

Jesu li oni protiv ovih Selefija i nazivaju li ih ovim imenima samo zato što se oni čvrsto drže Allâhove Knjige i Sunneta Allâhovog poslanika ? Koje to novotarije oni posjeduju da bi ih oni nazivali »Madâkhilah« i »Džâmijjah«? Koje to oni novotarije posjeduju?

Mi znamo da Džamâ`at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn i Qutbijjûn posjeduju novotarije i zablude, kako u osnovama vjere – tako i u njenim ograncima. Mi ih zbog toga savjetujemo i objašnjavamo im istinu. Onaj koga Allâh سُبْحَانَهُ وُ تَعَالَى uputi vraća se istini i slijedi put Selefa, a onaj koga Allâh تَبَارَكَ وَ تَعَالَى napusti i kome On ne želi dobro, samo još više čini prijestupe i nepravdu.