Dojenje ili Hadždž?

Dojenje ili Hadždž?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 165

Pitanje: Želim obaviti moj prvi Hadždž. Majka sam nekoliko djece, od kojih je najmlađem pet mjeseci. Dojim dijete na prirodan način. Ono međutim može jesti i drugo, mimo majčimoga mlijeka. Moj muž mi ne dozvoljava da obavim Hadždž zato što dojim, a ja ne želim sa sobom povesti dijete na Hadždž zbog bolesti, promjena klime, i ometanja. Dozvola moga muža ovisi o vašem odgovoru. Da li su ovi razlozi validni da bih ja mogla odgoditi Hadždž i ne obaviti ga ove godine?

Odgovor: Žena koja se nalazi u ovome stanju smije odgoditi Hadždž za slijedeću godinu.

Kao prvo, mnogi učenjaci kažu da se Hadždž ne mora obaviti čim se može, i da se može odgoditi i kada je čovjek sposoban da ga obavi.

Kao drugo, ona treba ostati kod kuće da bi se pobrinula o djetetu. Mnogo je dobro da se žena brine o djetetu. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

“Žena je pastir u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado.”

Ona može sačekati slijedeću godinu. Molimo Allâha da joj olakša, i da joj odredi ono što je najbolje.