Dodirivanje Qur’âna sa Tafsîrom bez abdesta

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno dirati Mushaf sa Tafsîrom bez abdesta?

Odgovor: Ukoliko je u pitanju Mushaf u kojem je Qur’ân centriran na svakoj stranici a komentar se nalazi sa strane pored Qur’âna – u tome slučaju se ne smije dodirivati jer je to Mushaf. Ukoliko se Tafsîr dakle nalazi na krajevima sa strane – to je u tome slučaju Mushaf.

Ukoliko Tafsîr međutim dolazi nakon svakoga âjeta – u tome slučaju je to u redu. To je u tome slučaju Tafsîr Qur’âna, a ne Mushaf.