Dodirivanje polnoga organa tokom kupanja

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Čuo sam da je od Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم prenešeno da je abdest važeći ukoliko se čovjek abdesti a zatim okupa. Ukoliko bi čovjek međutim tokom kupanja dodirnuo svoj polni organ, (kvari li to abdest)?

Odgovor: Dodirivanje polnoga organa ne kvari abdest ukoliko to nije popraćeno strašću. Ukoliko dodirivanje polnoga organa nije popraćeno strašću, uzimanje abdesta je preporučeno – a nije obavezno. Na osnovu ovoga, ukoliko bi se čovjek abdestio a zatim okupao i tokom kupanja dodirnuo polni organ bez strasti – njegov abdest je u tome slučaju ispravan.