Dodirivanje polnih organa supružnika

Dodirivanje polnih organa supružnika

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: http://z-salafi.com/v2/action?s_menu=23&idFatwa=750

Pitanje: Smije li muž dodirivati polni organ supruge i obratno?

Odgovor: U to nema sumnje.