Dobrovoljni dodatak prilikom vraćanja duga nije kamata

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kako da spojimo hadîth Allâhovog poslanika صَلّى اللهُ عَليْه وسَلَّمَ

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ

»Ko vam učini neko dobro, nagradite ga« (Abû Dâwûd 1672)

sa pravilom koje glasi da je svaka posudba koja donosi korist kamata?

Odgovor: To se odnosi na posudbu koja je uslovljena korišću; ukoliko onaj koji posuđuje to postavi kao uslov, to je kamata. Ne postavi li međutim to kao uslov, nego mu ti svojevoljno daš dodatak – to je u redu i to se smatra lijepom naknadom. Ukoliko je dodatak postavljen kao uslov, to je dakle kamata. Ukoliko međutim nije postavljen kao uslov, nego dužnik dobrovoljno doda tokom isplate, to spada u lijepu naknadu i nije kamata.