Dobročinstvo prema roditeljima je vrsta džihâda

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je prenešen hadîth da se onaj ko je sa svojim starim roditeljima i na usluzi im je smatra mudžâhidom sa Allâhovim poslanikom ?

Odgovor: To je vrsta džihâda. Allâhov poslanik  je Mudžâhida poslao nazad njegovim roditeljima i rekao:

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

“Kod njih onda čini džihâd” (al-Bukhârî 5972 i Muslim 2549)

To je dakle vrsta džihâda. Dobročinstvo prema roditeljima je vrsta džihâda – pogotovo ukoliko su u potrebi.