Do Jerusalema preko Kaira

Do Jerusalema preko Kaira

Autor: Šajkh `Abdus-Salâm bin Sâlim as-Suhajmî

Izvor: Fikr-ut-Takfîr, strana 202-204

Ajman adh-Dhawâhirî je naglasio da Džihâd protiv bližega neprijatelja ima prednost nad Džihâdom protiv neprijatelja koji je udaljeniji. On je to napisao u članku u časopisu ”al-Mudžâhidûn” – april 1995 – pod rubrikom “Put ka Jerusalemu prolazi kroz Kairo”. Tu on na jasan način piše:

“Jerusalem neće biti pobijeđen ili osvojen prije nego što se pobijedi bitka u Egiptu i Alžiru i osvoji Kairo.”

Možeš vidjeti da adh-Dhawâhirî razmišlja na isti način kao Sajjid Qutb kada čini Takfîr na društva. Da bi se ideologija mogla sprovesti u djelo on smatra da prvo treba početi sa najbližim neprijateljima, dakle muslimanima, koje on smatra nevjernicima. Ovo je bivši način razmišljanja Khawâridžâ. I oni su činili Takfîr na muslimane i počinjali ratove protiv njih umjesto izvornih nevjernika. Učinili su Takfîr na `Uthmâna رضي الله عنه, napravili pobunu protiv njega i ubili ga. Učinili su Takfîr na `Alîja رضي الله عنه, napravili pobunu protiv njega i ubili ga. I tako dalje…

Usâmah bin Lâdin ima istu ideologiju kao adh-Dhawâhirî, koji je svoju ideologiju dobio od Sajjida Qutba, koji je sa svoje strane svoju ideologiju dobio od Khawâridžâ. Malo je vjerovatno da je Usâmah imao ovu ideologiju bez da je neko uticao na njega i uvjerio ga da je ovo manhadž Ahl-us-Sunnah i Selefa. Zato vidiš da se današnji islâmski pokreti nazivaju “Džihâdijjah Salafijjah”. Oni međutim nisu ni Džihâdijjah niti Salafijjah. Ova prevara potiče između ostalih od Muhammada Surûra, Muhammada Qutba, Salâha as-Sâwî i `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa koji je ugladio ideologiju Sajjida Qutba, očistio neke od njegovih izjava i prikazao ih kao razumijevanje Ahl-us-Sunnah i Selefa. Zbog toga mnogi naši sinovi bivaju prevareni. Na isti način kao što je prevaren Usâmah bin Lâdin biva prevarena i mnoga druga omladina nazvana “Buđenje mladih”. Žrtve su onî koji su prevareni, a što se vođa tiče – oni u principu žive na sigurnom. Ravnaju se prema poznatome zabludjelome principu:

“Cilj opravdava sredstvo”.