Djela su dio Îmâna a nisu njegov uslov

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta znači govor nekih učenjaka da su djela uslov Îmâna?

Odgovor: Koji učenjaci to govore? Nismo to čuli. Djela su dio Îmâna, a nisu njegov uslov.