“Djela nisu stub îmâna nego uslov za njegovu potpunost” (Abûl-Hasan al-Ma’ribî)

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Abûl-Hasan al-Ma’ribî u šest kaseta konstatuje da djela nisu stub îmâna nego uslov za njegovu potpunost. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Pa šta? Ne igra ulogu šta Abûl-Hasan al-Ma’ribî i drugi govore. Neka govore i snimaju šta hoće. Mi se vraćamo na Qur’ân i Sunnah, te na ono na čemu su bili pravedni Selefi – a to je da su djela od îmâna.

Îmân je govor jezikom, vjerovanje srcem i djelo tjelesnim udovima. Djelo je od îmâna a nije njegov uslov. Ono je dio îmâna i ulazi u njegove okvire. Djela su dakle îmân a nisu uslov îmâna. Od svakoga osim od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم se uzima i ostavlja. Qur’ân i Sunnah dokazuju da su djela od îmâna. Îmân ima preko 70 nivoa; najviši je izgovaranje “Nema istinskoga boga osim Allâha”, najniži je uklanjanje nečega štetnoga sa puta – a stid je takođe nivo îmâna.

Îmân je dakle govor, djelo i vjerovanje. Izgovaranje “Nema istinskoga boga osim Allâha” je govor jezikom. Uklanjanje nečega štetnoga sa puta je djelo, Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao da je to od îmâna – a al-Ma’ribî kaže “Ne, to je uslov îmâna”? Hoćemo li prihvatiti al-Ma’ribîjev govor ili govor Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم?

Stid je takođe nivo îmâna, a stid je djelo srca.

Mi ne slijedimo govore ljudi ukoliko su u suprotnosti sa Allâhovom Knjigom i Sunnetom Njegovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم – ma koliko znanja oni imali. Mi ih ostavljamo a uzimamo ono što su rekli Allâh i Njegov poslanik صلى الله عليه وسلّم:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allâhu i Poslaniku” (4:59)

Ovo pitanje je razjašnjeno i zapisano u knjigama `Aqîde pravednih Selefa i imâmâ. Pitanje je razjašnjeno i prostudirano. Nismo dakle u potrebi za govorom ovoga i onoga.