Distribucija reklama koje sadrže zabranjene stvari

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Pitalac iz Francuske pita da li mu je dozvoljeno raditi u kompaniji za distribuciju reklama po poštanskim sandučićima ispred kuća. Radi se o reklamama za hranu i zabranjene stvari.

Odgovor: Ne, to ti nije dozvoljeno.