Direktan dodir polnog organa kvari abdest

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li dodir polnog organa djeteta kvari abdest?

Odgovor: Da, direktan dodir kvari abdest. Direktan dodir polnog organa generalno kvari abdest, bez obzira da li je u pitanju dijete ili neko drugi.