Demonstracije su zlo

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Spadaju li demonstracije i štrajkovi u Džihâd?

Odgovor: Ne. To je pogrešno. To je pogrešno. To je smutnja. To je zlo. To nije ispravno.

Pitanje: Spadaju li demonstracije muškaraca i žena protiv vladara i lidera u način činjenja Da`we? Da li se onaj ko tokom njih umre smatra šehidom na Allâhovome putu?

Odgovor: Ja ne vidim da demonstracije žena i muškaraca predstavljaju rješenje. One su uzrok smutnje, zla, te nepravednoga tretiranja i bespravnoga tlačenja ljudi. Šerijatski pristup je pisanje, savjetovanje i podsticanje na dobro.

To je dakle šerijatski pristup; na ovaj način su postupali učenjaci, ashabi Allâhovoga poslanika  i oni koji su ih slijedili u dobru. Pismeni i usmeni savjet se daje vladarima i liderima koji su pogriješili, bez objavljivanja njihovih grešaka sa minberâ – i govora da su učinili ovo i ono.