Demonstracije su zlo bez obzira da li ih vladar dozvoljava

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Recimo da vladar ne sudi po onome što je Allâh objavio i dozvoljava da neki ljudi prave demonstracije u skladu sa njegovim pravilima i principima. Ljudi će to činiti i reći da se nisu suprotstavili vladaru. Da li je ovo dozvoljeno u Šerijatu?

Odgovor: Drži se Selefa. Ukoliko je ovo postojalo u vrijeme Selefa, onda je dobro. Ukoliko nije, onda je zlo.

Nema sumnje da su demonstracije zlo. One vode ka haosu. Mogući su napadi i zlostavljanja. Ljudske časti, imovine i životi mogu biti izloženi napadima i zlostavljanjima. Oni koji učestvuju u tome su obično pijani i ne znaju šta govore ni šta rade.

Sve demonstracije su zlo, bez obzira da li ih vladar dozvoljava ili ne. Neki vladari koriste demonstracije kao sredstvo, ali ih u svojim srcima mrze. On međutim želi da pokaže da je “demokrata” i da ljudima daje “slobodu” – a ovo ne spada u metodologiju Selefa.