Demonstracije su zlo bez obzira da li ih vladar dozvoljava ili ne

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Recimo da vladar ne sudi po onome što je Allâh objavio i dozvoljava da neki ljudi prave demonstracije u skladu sa njegovim pravilima i principima. Ljudi će to činiti i reći da se nisu suprotstavili vladaru. Da li je ovo dozvoljeno u šerijatu?

Odgovor: Drži se Selefa. Ukoliko je ovo postojalo za vrijeme Selefa, onda je dobro. Ukoliko nije, onda je zlo.

Nema sumnje da su demonstracije zlo. One vode ka haosu. Mogući su napadi i zlostavljanja. Ljudske časti, imovine i životi mogu biti izloženi napadima i zlostavljanjima. Oni koji učestvuju u tome znaju biti kao pijani i ne znaju ni šta govore ni šta rade.

Sve demonstracije su zlo, bez obzira da li ih vladar dozvoljava ili ne. Neki vladari koriste demonstracije kao sredstvo, ali ih u svojim srcima mrze. On međutim želi da pokaže da je “demokrata” i da ljudima daje “slobodu”, a ovo ne spada u metodologiju Selefa.