Definicija novotarije i bojkotovanje novotara i njihovih sljedbenika

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno nazivati Salâm sljedbenicima novotara ukoliko su oni fanatični prema njemu, i da li ih je dozvoljeno bojkotovati?

Odgovor: Prvo moramo objasniti šta je novotarija, jer danas mnogi od onih koji se pripisuju onima koji traže znanje svakoga ko im se suprotstavi u nečemu proglašavaju novotarom.

Ovo je zato što oni ne znaju šta je novotarija, pa je zato neophodno objasniti šta je u stvari novotarija, jer danas mnogi od onih koji se pripisuju onima koji traže znanje proglašavaju novotarijama stvari koje nisu novotarije – a novotarima sve one koji im se suprotstave u nečemu. Ovo nije ispravno i nije dozvoljeno.

Novotarija je nešto što se uvede u vjeru a nije od nje.

To je dakle nešto što se uvede u vjeru a nije od nje, kao što je rekao Allâhov poslanik :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Ko u ovu našu stvar (vjeru) uvede nešto što nije od nje, to će mu biti odbijeno.” (al-Bukhârî 2697 i Muslim 1718)

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Ko učini djelo koje nije u skladu sa ovom našom stvari (vjerom), to će mu biti odbijeno.” (Muslim 1718)

Novotarija je dakle nešto što je uvedeno u vjeru od `ibâdeta za što ne postoji dokaz iz Allâhove Knjige ili iz Sunneta Allâhovoga poslanika . To je novotarija, pa je novotar onaj ko je takav.

Novotara je obavezno savjetovati. Obavezno ga je savjetovati i pozivati ga ka Allâhu, te ga podsjećati da se boji Allâha. Ukoliko je zbunjen ili ima sumnje, treba mu objasniti istinu. Ukoliko mu nešto nije jasno, treba mu objasniti istinu i predstaviti mu dokaze.

Ostane li i nakon toga na svome, tada on postaje novotar, a postaje ga obavezno bojkotovati, upozoravati protiv njega, te izbjegavati i njega i sve one koji se slažu sa njegovom novotarijom i koji ga slijede i ne žele da prihvate savjet i da ga ostave. Oni se bojkotuju kao i on, jer je onaj ko se slaže sa novotarom i zadovoljan je njegovom novotarijom novotar kao i on – pa se i on bojktouje kao što se bojkotuje novotar.