Davanje Zekâta novotarima i griješnicima

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: al-Fatâwâ al-`Irâqijjah (1/108)

Čovjek treba biti pažljiv i precizan po pitanju davanja Zekâta onima koji imaju pravo na njega; ljudima u potrebi, siromašnima, zaduženima – i drugim ciljnim grupama koje se čvrsto pridržavaju Šerijata.

Osoba koja ispoljava svoju novotariju i javno čini grijeh zaslužuje biti kažnjena, bojkotovana i drugo. Kako ćeš mu onda pomagati da to radi?