Davanje Zakât-ul-Fitra sedam ili pet dana prije Bajrama

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ove godine su došla mnoga pitanja o Zakât-ul-Fitru. Neki ga daju sedam ili pet dana prije Bajrama.

Odgovor: Ne, ne; nije ga dozvoljeno davati do dan ili dva prije Bajrama – a najbolje ga je dati između nastupa noći pred dan Bajrama i vremena kada imam izađe da predvodi Bajram namaz.