Davanje novca za obavljanje Hadždža za mrtve

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Smijem li nekome dati novac da obavi Hadždž za mog umrlog oca?

Odgovor: Da. To ne predstavlja problem. Svrha Hadždža međutim ne smije biti novac. Ukoliko je svrha novac, njegov Hadždž je neispravan. Ukoliko će međutim uzeti novac da bi ga koristio tokom Hadždža, bio od koristi mrtvome i da bi bio nagrađen za boravak na mjestima obreda i namaz u Svetoj Džamiji u Makki, to je u redu.