Davanje deminutivnih nadimaka ljudima sa imenima koja ukazuju na robovanje Allâhu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za davanje deminutivnih nadimaka ljudima sa imenima koja ukazuju na robovanje Allâhu, kao na primjer zvati `Abdullâha `Abûd?

Odgovor: To je u redu, jer svrha toga nije umanjivanje Allâhovog عَزَّ وَجَلَّ imena – nego onoga kome se daje nadimak. `Abdullâh postaje `Ubajdullâh. To ne predstavlja problem. Neki kažu `Abûd; to je takođe u redu. Neki `Abdur-Rahmâna nazivaju `Ubajdur-Rahmân. To ne predstavlja problem. Drugi kažu Tahîm; to je takođe u redu. Svrha umanjivanja je dakle umanjivanje onoga kome se daje nadimak – a ne imena plemenitog Allâha.