Davanje brašna za Zakât-ul-Fitr

Davanje brašna za Zakât-ul-Fitr

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: 

Pitanje: Da li je dozvoljeno dati brašno za Zakât-ul-Fitr?

Odgovor: Težina zrna se naizgled poveća kada se samelje. Zrna moraju iznositi (minimalno) jedan Sâ`. Ukoliko osoba nakon toga želi pomoći siromasima tako što će ih samljeti – to je u redu. 

Zrna dakle moraju iznositi (minimalno) jedan Sâ` i od njih se ne smije oduzimati. Brašno naime ima veću težinu.