“Današnje sekte su poput četiri pravne škole”

“Današnje sekte su poput četiri pravne škole”

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor: 

Pitanje: Jedna od šubhi sa kojom se `Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq suprotstavlja Selefijskoj da`wi i misli da će je na taj način zaustaviti jeste njegov govor gdje kaže da svaka grupa ima pravo da poziva narod na način koji im se dopada, koji im odgovara i koji smatraju ispravnim, te da nam nije dozvoljeno da im to zabranjujemo jer oni za to imaju dokaze – i da razni pristupi u da`wi nisu štetni jer svi imaju isti cilj. Kako se pobijaju ovakvi neuki govori?

Odgovor: Gospodar kaže Svome poslaniku Muhammadu صلى الله عليه وسلّم:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

“Ništa ne zavisi od tebe: bilo da im On pokajanje primi, ili da ih kazni, jer oni su, doista, zulumćari” (3:128)

Nama nije dozvoljeno da činimo šta nama odgovara u Allâhovoj vjeri. Zar ćemo biti popustljivi prema demokratama? Nipošto takvi ne smijemo biti! Trebamo žestoko upozoravati protiv njih. Mnogi u organizaciji Ihjâ at-Turâth su demokrate. Želim reći da posjeduju (smatraju ispravnim) dijelove demokratije. Allâh kaže Svome poslaniku Muhammedu صلى الله عليه وسلّم:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

“Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti je naređeno” (11:112)

وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً  إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

“A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio, i tada bismo ti, doista, dali da iskusiš dvostruku patnju u životu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao.” (17:74-75)

Ovi se ljudi samo žele sakriti, a pozivaju ka demokratiji! Uzdižu ličnosti koje odstupaju od istine kao što su Hasan at-Turâbî, `Abbâs Madanî, Jûsuf al-Qaradhâwî i `Abdul-Madžîd az-Zindânî. Uzdižu ljude poput ovih pojedinaca koji odstupaju od istine. Dobili su zbog toga pravo da govore šta žele. Neki od njih čak govore da su ove razne grupe poput četiri poznate pravne škole. Stidi se svoga govora bijedniče! Četiri pravne škole su Imâmi dok si ti samo mala neuka osoba! Iako ne slijedimo slijepo i iako su i oni sami zabranili da budu slijepo slijeđeni, demokrata nije kao neko ko slijedi neku pravnu školu. Jedna mala neuka osoba koja se bori protiv Sunneta nije kao neko ko slijedi neku pravnu školu. Da li se Imâm aš-Šâfi`î borio protiv Sunneta ili su ga zvali “pomagač Sunneta”? Ko mu je dao nadimak “pomagač Sunneta”? To sam spomenuo prije nekoliko noći. Stanovnici Makke. Isto važi i za Imâma Ahmada رحمه الله, Imâma Mâlika رحمه الله, Sufjâna ath-Thawrî, al-Lajtha bin Sa`d, Ishâqa bin Râhûjah i druge. Niko se od njih nije borio protiv Sunneta, a vi se borite i protiv Sunneta i protiv Ahl-us-Sunnah, ali ste vi gubitnici!