“Danas nema Hidžre jer nijedna zemlja nije islamska”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Jedan doktor univerziteta na kojem studiram nam je rekao da danas nema Hidžre, jer nijedna zemlja na svijetu nije islamska. Da li je to tačno?

Odgovor: Tako govore Takfîrijjûn koji sveobuhvatno proglašavaju ljude nevjernicima. On kaže da nema islamske zemlje na svijetu. To je sveobuhvatni Takfîr, وَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ. To je lažan govor. Osim toga, musliman treba učiniti Hidžru i biti sa muslimanima, pa makar oni i nemali zemlju. On dakle treba biti sa muslimanima a ne sa nevjernicima, bez obzira da li su u muslimanskoj zemlji ili su muslimanski minoritet koji se pridržava vjere. Čovjek će dakle učiniti potpunu Hidžru u islamsku zemlju koja sudi šerijatom, što je osnova i optimalno, ili će učiniti Hidžru da bi barem živio sa muslimanima, odgajao svoju djecu među njihovom djecom i živio u muslimanskoj atmosferi. Hidžrah se čak može učiniti i u nevjenričku zemlju koja je blaža i manje štetna od zemlje u kojoj je izložen tlačenju i napadima. To su učinili ashabi kada im je Allâhov poslanik naredio Hidžru u Abesiniju kojom je vladao kršćanin Nadžâšî, koji je kasnije prešao na islam. Čovjek dakle mora nastojati da učini Hidžru, bilo da se radi o potpunoj Hidžri u islamsku zemlju koja sudi šerijatom, što je optimalno i osnova, ili o tome da ublaži zlo tako što će učiniti Hidžru da bi bio sa muslimanima ili u zemlji u kojoj je manje zla.