Daija koji skriva znanje

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li se daija koji ne upozorava protiv širka niti protiv pozivača na zabludu i sam smatra pozivačem na zabludu zbog njegove šutnje?

Odgovor: Ne, smatra se da spada u one koji skrivaju znanje. On dakle spada u one koji skrivaju znanje.