Daija kojeg svi vole

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Žalosno je da ljudi danas govore:

“Taj i taj daija ima tako lijepo ponašanje – svi ga vole!”

Ako vidite osobu koju svi vole, znajte da je on spreman na kompromis. Svi ljudi nisu voljeli čak ni poslanike; Allâh je dao da imaju neprijatelje. To drugim riječima znači da ta osoba ne naređuje dobro niti odvraća od zla. On nikome ne staje na žulj i svi ga vole. To znači da je spreman na kompromis.

Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى je čak i poslanicima dao da imaju neprijatelje – među ljudima i džinnima. Pa kada čujete ljude kako za nekoga govore da niko nema ništa protiv njega i da ga svi vole, znajte da je on spreman na kompromis – jer ne ispunjava Allâhove naredbe. Kada bi ispunjavao Allâhove naredbe, vidjeli biste kako ga ljudi neistine, idolopoklonici i Ahl-ul-Bid`a mrze – dok ga jedino Ahl-ut-Tawhîd, Ahl-us-Sunnah i pravedni vole. Ukoliko ga svi vole i niko nema ništa protiv njega – to dokazuje da je on spreman na kompromis.