“Da nije bilo tebe nakon Allâha”

“Da nije bilo tebe nakon Allâha”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li izreka “Da tebe nije bilo nakon Allâha desilo bi se to i to” spada u manji Širk?

Odgovor: Ne, to je isto kao “Da nije bilo Allâha a zatim tebe”. To je dakle u redu.