Da li Sûfijjah pripadaju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Da li Sûfijjah pripadaju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li Sûfijjah pripadaju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Odgovor: Sûfijjah u obliku onih koji čine `ibâdah i drže se Qur’âna i Sunnah su od Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.

Što se međutim tiče Sûfijjah koji su u zabludi i odstupaju, neki od njih su čak postali i ateisti – kao Ibn `Arabî, Ibn-ul-Fâridh i drugi. Neki od njih su postali ateisti, والعياذ بالله.

Prvi i umjereni među njima, kao al-Fudhajl bin `Ijâdh, Ibrâhîm bin Adham i Bišr al-Hâfî, pripadaju Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Oni su se držali Qur’âna i Sunnah, a isticali su se sa mnogo `ibâdah Allâhu عز وجل. Bili su umjereni.