Da li su Tawrâh i Indžîl Allahove riječi?

Autor: `Allâmah `Abdur-Razzâq `Afîfî

Izvor: Fatâwâ wa Rasâ’il (1/168)

Pitanje: Da li su Tawrâh i Indžîl Allahove riječi?

Odgovor: Da, onaj Tawrâh i onaj Indžîl koji nisu iskrivljeni – Allâhove su riječi. Dokaz za to su Allâhove riječi:

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Zar se vi nadate da će vam oni povjerovati, iako su neki od njih Allâhov govor slušali, da bi ga, nakon što su ga shvatili, svjesno iskrivili?” (2:75)