Da li su svi Sûfijjah nevjernici?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Čuo sam osobu koja je objašnjavala “Kitâb-ut-Tawhîd” da kaže da je svako ko kaže da je Sûfî Kâfir (nevjernik). Da li je to tačno?

Odgovor: Ne, to nije tačno. Svi koji kažu da su Sûfijjah nisu nevjernici. Oni mogu biti novotari, kao i griješnici. Sûfijjah ne sadrži samo jedan nivo. Neki od njih su ekstremni – za razliku od drugih.