Da li su svi ashâbi u Džennetu?

Da li su svi ashâbi u Džennetu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je Ummah saglasan da su svi ashâbi  رضي الله عنهم u Džennetu?

Odgovor: U to nema sumnje. Nema sumnje da su svi ashâbi u Džennetu, jer ih je Allâh جل وعلا pohvalio, a poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

“Nemojte grditi moje ashabe! Nemojte grditi moje ashabe! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi jedan od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud ne bi dostigao vrijednost pregršta jednog od njih, a ni njegovu polovinu.” (Muslim 2540)

Ovo ne važi za one koji su postali otpadnici a nakon toga se nisu pokajali. Oni su izašli iz okvira Islâma.

Što se međutim tiče onih koji su ostali čvrsti u vjeri, oni su od stanovnika Dženneta. Allâh je onima među njima koji vjeruju i čine dobra djela obećao oprost i veliku nagradu. Nema sumnje u to da su oni od stanovnika Dženneta.