Da li su se Selefi radovali smrti novotara?

Da li su se Selefi radovali smrti novotara?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li je vjerovanje Selefa bilo da se raduju smrti novotara?

Odgovor: Selefi su molili za uputu novotarâ i sljedbenika zablude. Dovili su za njihovu uputu. Što se tiče radovanja njihovoj smrti, ja o tome ne znam ništa, ali su oni dovili za njihovu uputu, i pobijali su njihove sumnje.