Da li su Râfidhah mušrici ili muslimani?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li su Râfidhah (Šije) mušrici (idolopoklonici) ili muslimani?

Odgovor: Onaj ko obožava nekoga drugoga mimo Allâha, ko obožava al-Hasana, al-Husajna i imâme Ahl-ul-Bajt je mušrik.