Da li su onî koji javno čine grijehe nevjernici?

Da li su onî koji javno čine grijehe nevjernici?

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: 

Pitanje: Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

“Svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji javno čine grijehe. U razotkrivanje spada da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu je Allâh to pokrio, nekoga zovne i kaže: ‘Sinoć sam uradio to i to’ – tako da zanoći prekriven zaštitom svoga Gospodara, a osvane skidajući Allâhovu zaštitu sa sebe.” (al-Bukhârî 6069)

Da li na osnovu ovoga proglašavamo onoga ko javno čini grijehe nevjernikom?

Odgovor: Ne, ne proglašavamo ih nevjernicima. Osoba koja javno čini grijehe je Fâsiq (prkosni griješnik) – mi mu se suprotstavljamo, pobijamo ga, upozoravamo protiv njega i savjetujemo ga da učini pokajanje Allâhu. Ukoliko se on ne pokaje, mi upozoravamo protiv njega – ali ga ne proglašavamo nevjernikom.

Osoba koja pije alkohol, čini blud ili krade je griješnik. Ukoliko on međutim smatra da su ovi grijesi dozvoljeni – u tome slučaju je Kâfir (nevjernik). Ukoliko on na primjer kaže da je dozvoljeno piti alkohol, činiti blud, ili suditi mimo onoga što je Allâh objavio – tada kažemo da je on uznevjerovao.

Ukoliko on međutim ispovijeda da je musliman i klanja a istovremeno čini grijehe – u tome slučaju ga ne proglašavamo nevjernikom, nego kažemo da je griješnik i upozoravamo protiv njega.