Da li su obožavaoci grobova naša braća?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Jedan daija kaže da su obožavaoci grobova naša braća. Šta vi mislite o tome?

Odgovor: Ukoliko on obožava grobove sa njima, oni su njegova braća. Ukoliko međutim obožava isključivo Allâha, Jedinog, Koji nema sudruga – onda on sa njima nema ništa i oni nisu njegova braća. Oni su braća šejtana, a ne njegova braća.