Da li su obavezni salawâti na Allâhovog poslanika tokom khutbe?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je obavezno donošenje salawâta na Allâhovoga poslanika  kada ga khatîb spomene tokom džumanske khutbe?

Odgovor: Da, u tome slučaju treba donijeti salawât bez podizanja glasa. Svako će dakle u sebi donijeti salawât – pomjerajući jezik tako da sam sebe može čuti.