Da li su meleki bolji od poslanika?

Autor: Imâm Ibn Abîl-`Izz al-Hanafî

Izvor: Šarh al-`Aqîdah at-Tahâwijjah, strana 301-302

Ljudi su nagađali da li su meleki bolji od pravednih ljudi.

Stav koji se pripisuje Ahl-us-Sunnah je da su samo pravedni ljudi i poslanici bolji od meleka.

Stav koji se pripisuje Mu`tazilama je da su meleki bolji.

Pristalicama al-Aš`arîja se pripisuju dva stava; neki preferiraju poslanike i svece dok su drugi pasivni – bez da ulaze u ovo pitanje. Rečeno je i da neki od njih smatraju da su meleki ispred. Ovaj stav se pripisao i nekima od Ahl-us-Sunnah i Sûfijjah.

Šî`ah kažu da su svi Imâmi ispred svih meleka.

Drugi ljudi su dolazili sa drugim detaljima. Međutim, niko čiji se stav uzima zaozbiljno nije rekao da su meleki bolji od određenih poslanika – a da od drugih nisu. Ja sam lično bio nesiguran po ovome pitanju zbog njegovoga nebitnoga zaključka i da je blizu onoga što se čovjeka ne tiče:

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

“U dobar Islâm osobe spada da se kloni onoga što ga se ne tiče.” (Autentičan [Sahîh]. Bilježe ga Ahmad i drugi)

Šajkh (Imâm Abu Dža`far at-Tahâwî al-Hanafî) رَحِمَهُ اللهُ nije ulazio u pitanje negirajući ili potvrđujući – a vjerovatno je to namjerno učinio. Imâm Abû Hanîfah رَحِمَهُ اللهُ je takođe bio pasivan po ovome pitanju, što se spominje u Maâl-ul-Fatâwâ (od Imâma Nâsir-ud-Dîna as-Samarqandîja al-Hanafîja). Tu su prezentovana pitanja na koja Abû Hanîfah nikada nije imao direktan odgovor, a jedno od tih pitanja je “da li su meleki bolji od poslanika?”

Ovaj stav je ispravan. Dužni smo vjerovati u meleke i poslanike, a nismo dužni smatrati ko je od njih bolji. Da je to bilo obavezno znati, bilo bi nam objašnjeno. Allâh je rekao:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“Danas sam vam vjeru vašu usavršio.” (5:3)

Takođe je rekao:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

“A Gospodar tvoj nije zaboravan.” (19:64)