Da li su duše stvorene prije tijelâ ili obratno?

Da li su duše stvorene prije tijelâ ili obratno?

Autor: Imâm Muhammad bin Muhammad al-Hanbalî al-Manbadžî

Taslijatu Ahl-il-Masâ’ib, strana 214-215

Da li su duše stvorene prije tijelâ ili obratno? Postoje dva stava po ovome pitanju koja su naveli Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah i drugi.

1 – Duše su stvorene prije tijelâ. Ovaj stav imaju Ibn Hazm i Muhammad bin Nasr al-Marwazî.

2 – Duše su stvorene poslije tijelâ. Ovaj stav ima većina Selefa i njihovih nasljednika. Dokaz je vidljiv iz više aspekata. Kada je Allâh stvarao oca čovječanstva naredio je Džibrîlu da uzme šaku zemlje koju je On pustio da nadođe dok nije postala glina. Nakon toga ga je On oblikovao. Nakon toga ga je On snabdio dušom. Ova predaja je poznata i prenosi se sa više strana. Ona dokazuje da ga je Allâh od Sebe snabdio dušom nakon što je stvorio njegovo tijelo. U autentičnome hadîthu je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

“Stvaranje svakoga od vas odvija se u stomaku njegove majke četrdeset dana i četrdeset noći. Potom isto toliko vremena bude ugrušak, a zatim isto toliko komad mesa. Nakon toga mu se pošalje melek koji bude ovlašten da zapiše četvero: njegovu opskrbu, rok do kojeg će živjeti, njegova djela, te da li će biti nesretan ili sretan. Zatim se u njega udahne duša.” (al-Bukhâri 7454)

Hadîth je poznat. Melekovo udahnuće duše u tijelo je uzrok da ono dobije dušu.