Da li su dove bez učenja Qur’âna dovoljne za Ruqju?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li su dove bez učenja Qur’âna dovoljne za Ruqju?

Odgovor: To je dio Ruqje; dove su dio Ruqje. Najpotpunije i najidealnije je međutim prvo učiti âjete ili sûre – a nakon toga dove. To je potpuna Ruqjah.