Da li su al-Ikhwân al-Muslimûn od Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Na internetu se proširila vaša fetva u kojoj kažete da su al-Ikhwân al-Muslimûn od Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Da li je to tačno?

Odgovor: Ja sam to pobio, ali oni ne prihvataju ono što njima ne ide u prilog. Ja sam to direktno pobio, ogradio se od manhadža al-Ikhwân al-Muslimûn, i u istom pobijanju objasnio njihov manhadž. Oni međutim ne šire ono što njima ne ide u prilog.