Da li se džinni žene sa al-Hûr al-`Ajn u Džannah?

Da li se džinni žene sa al-Hûr al-`Ajn u Džannah?

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

Pitanje: Da li se džinni žene sa al-Hûr al-`Ajn u Džannah?

Odgovor: Naizgled da. Dokaz za to su Allâhove riječi:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

“U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džinn nije dodirnuo.” (55:56)