Da li se duša umrloga vraća?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Da li se duša umrloga vraća i prepoznaje šta mi na primjer radimo u našim kućama?

Odgovor: Nikada! To su praznovjerja koja su prisutna u glavama nekih ljudi. Kada osoba umre, prekida se njegova veza sa dunjalukom. Ukoliko bi stotine atomskih bombi kao onih koje su amerikanci bacili na Japan bile bačene na ovu planetu, osoba koja je umrla to uopšte ne bi osjetila:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“Kada čovjek umre, njegova djela se prekidaju, osim u tri slučaja: trajna Sadaqah, znanje kojim se drugi okorištavaju i pravedno dijete koje dovi za njega.” (at-Tirmidhî 1376 i an-Nasâ’î 3651)

Naš Gospodar je rekao u časnome Qur’ânu:

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

“a ti ne možeš one u grobovima dozvati” (35:22)

Mrtvi dakle ne čuju, pa nemoj vjerovati u sve te priče.