Da li je život u istoj kući sa roditeljima uslov potpunoga dobročinstva prema njima?

Da li je život u istoj kući sa roditeljima uslov potpunoga dobročinstva prema njima?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li odvajanje od roditelja i život u drugoj kući negira mogućnost potpunoga dobročinstva prema njima?

Odgovor: Ne, to ne negira potpuno dobročinstvo prema njima. Život u istoj kući sa njima nije uslov za činjenje potpunoga dobročinstva.

Trebaš im međutim biti na usluzi, ispunjavati njihove obaveze i činiti im dobročinstvo – bez obzira da li živiš sa njima ili ne.