Da li je ženi koja posti dozvoljeno kušati hranu koju priprema?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je ženi koja posti dozvoljeno kušati hranu koju priprema?

Odgovor: Da, dozvoljeno joj je kušati hranu koju priprema – da bi na primjer ustanovila da li je dovoljno slana. Nakon toga će ispljunuti ono što je kušala. Ukoliko bi to progutala namjerno, post je prekinut. Post je međutim i dalje ispravan ukoliko ne proguta ono što je kušala.