Da li je ženi dozvoljeno da predvodi druge žene u namazu?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da predvodi druge žene u namazu?

Odgovor: Da. Ženama je dozvoljeno da obavljaju namaz u džematu. Da li je to međutim Sunnah ili im je to samo dozvoljeno? Neki učenjaci smatraju da je to Sunnah, dok drugi smatraju da je samo dozvoljeno. Stav da je samo dozvoljeno je najbliži istini, jer to nije eksplicitno pojašnjeno u Sunnetu. Ukoliko stoga obave namaz u džematu, to ne predstavlja problem, a ukoliko ga ne obave u džematu – od njih se ne traži da to čine.