Da li je ženama dozvoljeno proučiti Adhân i Iqâmah?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno proučiti Adhân i Iqâmah?

Odgovor: To joj nije dozvoljeno, jer to nije došlo u Sunnetu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Adhân i Iqâmah su za muškarce i za njih su propisani.