Da li je ženama dozvoljeno posjećivati grob Allâhovoga poslanika?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno posjećivati grob Allâhovoga poslanika ?

Odgovor: Ne. Grob Allâhovoga poslanika  je kao i ostali grobovi; žene ih ne smiju posjećivati. Ženama je zabranjeno posjećivati grobove, bez obzira da li se radi o grobu Allâhovoga poslanika  ili drugome grobu. Šta je dokaz da je grob Allâhovoga poslanika  izuzetak?