Da li je zabranjeno spavati nakon Ikindije?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je prenešena zabrana spavanja nakon Ikindije?

Odgovor: Ne, to spada u zabrane sa zdravstvene tačke gledišta. Ko je u potrebi za spavanjem, neka spava. Neka dakle spava ukoliko je u potrebi za spavanjem, ali ukoliko može da ne spava – to je bolje.