Da li je za Džarh neophodna saglasnost učenjâkâ?

Da li je za Džarh neophodna saglasnost učenjâkâ?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Da li je za Džarh (kritiku) neophodna saglasnost učenjâkâ? Pitanje se vjerovatno odnosi na Džarh i Ta`dîl.

Odgovor: To su stvari za učenjake iz oblasti hadîtha. Saglasnost međutim nije uslov. Nije uslov da svi moraju biti saglasni da bi osoba bila kritikovana. Onaj ko potvrđuje ima prednost nad onim ko negira. Onaj ko hvali – negira, a onaj ko kritikuje – potvrđuje i prema tome on ima prednost.