Da li je vrijednost Hadždža veća ukoliko je dan `Arafah petak?

Da li je vrijednost Hadždža veća ukoliko je dan `Arafah petak?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Da li je od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم spomenuto nešto u vezi sa vrlinama Hadždža petkom?

Odgovor: Ne. Od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم nije došlo ništa o vrlinama ukoliko se petak podudari sa danom `Arafah. Učenjaci međutim kažu da to sadrži slijedeća dobra:

1 – Hadždž će biti kao Hadždž Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم, jer se stajanje poslanika na `Arafatu podudarilo sa petkom.

2 – Petkom postoji vrijeme kada rob musliman neće stajati u namazu i zamoliti Allâha za nešto a da mu On to neće dati. Stoga je to sa ove tačke gledišta bolje.

3 – Dan `Arafah je praznik, kao što je i petak praznik; a kada se dva praznika podudare – to sadrži dobro.

Što se međutim tiče onoga što je rašireno među ljudima, da Hadždž petkom ima vrijednost kao sedamdeset drugih – to nije autentično.