Da li je u današnjem vremenu dozvoljeno reći Allâh i Njegov poslanik znaju bolje